Языковая школа Биг Бен

Языковая школа Биг Бен

school@big-ben.in.ua

Эл. почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

CAE

Екзамени Cambridge English — це провідні міжнародні іспити, що підтверджують рівень володіння англійською мовою, відповідають сучасним вимогам та визнані університетами, роботодавцями і державними установами у всьому світі.

Ключові особливості екзаменів:

 • завдання базуються на реалістичних ситуаціях таким чином, щоб підготовка до екзамену давала учням мовні навички для реального життя
 • точно і послідовно перевіряють усі чотири мовні навички (читання, письмо, аудіювання, мовлення) разом із знанням структури мови та особливостей її вживання (Use of English)
 • заохочують до отримання позитивного навчального досвіду, а також сприятливо впливають на підвищення рівня викладання
 • справедливі до всіх кандидатів, не дивлячись на їх національність, етнічне та лінгвістичне походження, стать або фізичні вади.

Cambridge English: Advanced (CAE) — це екзамен рівня advanced або рівня C1, згідно зі шкалою Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR). Остання зміна формату екзамену відбулася в 2015 році.

Сертифікат CAE дає можливість:

 • ефективно спілкуватися в робочому середовищі на рівні професіонала або керівника
 • вчитися на академічному рівні в англомовних університетах
 • впевнено приймати участь в робочих зустрічах або академічних конференціях та семінарах
 • проводити складне дослідження, що ставить виклик вашим професійним навичкам
 • виділитися поміж інших та заявити про себе, як про досвідченого фахівця
 • жити або подорожувати вільно у англомовній країні

Згідно із наказом міністерства освіти і науки України, однією з вимог для отримання вчених звань доктора наук, доктора філософії та вступу до аспірантури є наявність міжнародного сертифікату відповідно до шкали Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови.

 

Зміст екзамену
Компонент
Тривалість
Зміст завдання Вміння, що перевіряються
1.Reading & Use of English
1 год. 30 хв. 8 частин 56 питань

Частина 1 (8 питань, кожне 1 бал). Подано текст з вісьмома пропусками, які треба заповнити. На кожен пропуск дається чотири варіанти відповіді.

Частина 2 (8 питань, кожне 1 бал). Подано текст з вісьмома пропусками, які треба заповнити самостійно.

Частина 3 (8 питань, кожне 1 бал). Подано текст з вісьмома пропусками, основи пропущених слів подані поряд із текстом, треба заповнити пропуски, змінюючи основу слова так, щоб отримати пропущене.

Частина 4 (6 питань, кожне до 2х балів). Подано шість окремих пар речень і ключове слово до кожної пари. Друге речення в кожній парі має пропуск. Треба заповнити його так, щоб зміст речень був подібний, при цьому використавши від трьох до шести слів, включаючи ключове слово.

Частина 5 (6 питань, кожне 2 бали). Подано текст і шість питань до нього. До кожного питання є чотири варіанти відповіді, треба відповісти на питання згідно зі змістом тексту.

Частина 6 (4 питань, кожне 2 бали). Подано чотири коротких тексти і чотири питання до них. Треба підібрати до кожного тексту питання, на котре цей текст відповідає.

Частина 7 (6 питань, кожне 2 бали). Подано текст із шістьма пропущеними абзацами, що приводяться після тексту у випадковому порядку. Треба заповнити пропуски.

Частина 8 (10 питань, кожне 1 бал). Подано текст або декілька коротких текстів та десять тез до них. Треба підібрати до якої частини тексту підходить кожна теза, до одної частини тексту може підходити декілька тез.

 • глибоке знання лексики, що включає ідіоми, сполучуваність слів, сталі вирази, комплементацію, фразові дієслова, семантичну доцільність
 • практичні навички з граматики, лексики та використання мови (Use of English)
 • використання афіксації, знання принципів внутрішніх змін слова, словотвору
 • вміння визначити деталі, настрій, ставлення, тон, мету, головну думку, контекст, підтекст і особливості організації тексту (наведення прикладів, порівняння, посилання)
 • вміння порівнювати і протиставляти різні думки та ставлення в тексті
 • розуміння узгодженості елементів тексту, його структури, глобального значення
2. Writing
1 год. 30 хв. 2 частини 2 питання (в 2-й частині одне питання з трьох на вибір)

Частина 1 (1 питання). Подана ситуація, та ввідний текс, що має два пункти. Треба написати дискурсивне есе розміром від 220 до 260 слів, спираючись на ввідний текст, вирішити який із двох пунктів більш важливий, висловити свою думку і обґрунтувати її.

Частина 2 (1 питання з трьох на вибір). Поданий ввідний текст, що надає кандидату зрозумілий контекст, тему, мету та цільову аудиторію для письма. Треба написати електронного чи звичайного листа, пропозицію, звіт, або відгук, відповідно до обраного питання (розміром від 220 до 260 слів).

 • здатність писати дискурсивне ессе
 • здатність писати різні види тексту (електронного чи звичайного листа, пропозицію, звіт, або відгук)
 • вміння писати згідно із поданим контекстом
 • вміння розгорнуто висловлювати та аргументувати свою думку, робити висновок
3. Listening
приблизно 40 хв. 4 частини 30 питань

Частина 1 (6 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати три уривків з діалогів різних людей. До кожного уривку є два питання і три варіанти відповіді, треба відповісти на питання.

Частина 2 (8 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати монолог тривалістю приблизно 3 хвилини. До монологу подано вісім речень з пропущеною інформацією. Треба самостійно заповнити пропуски, згідно з почутим.

Частина 3 (6 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати розмову двох або більше людей тривалістю приблизно 4 хвилини. До запису є шість питань і чотири варіанти відповідей до кожного, треба відповісти на питання.

Частина 4 (10 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати п'ять коротких монологів, кожний приблизно 30 секунд. Подано 10 стверджень про ставлення, почуття або мету мовця, треба встановити до якого мовця відноситься кожне ствердження.

 • вміння розрізняти почуття, ставлення, основну думку мовця, а також мету, суть, функцію, тему і деталі висловлювання
 • вміння виділити специфічну інформацію
 • вміння інтерпретувати контекст почутого
4.Speaking
15 хв. 4 частини (кандидати здають розмовний компонент в парі з іншим кандидатом, або утрьох)

Частина 1 (Інтерв'ю, 2 хвилини). Екзаменатор ставить кожному кандидату загальні питання.

Частина 2 (Розгорнута відповідь, 4 хвилини на обох кандидатів). Подано дві фотографії для обговорення. Кандидат має розгорнуто висловити свою думку протягом 1 хвилини, другий кандидат має дати коментар (30 секунд) на відповідь першого, потім вони міняються ролями.

Частина 3 (Спільне завдання, 4 хвилини на обох кандидатів). Кандидатам дано усні інструкції і письмові нотатки для обговорення, вони мають дискутувати на задану тему протягом 2 хвилин, потім дається 1 хвилина на завдання з прийняття рішення.

Частина 4 (Дискусія, 5 хвилин). Кандидати мають дискутувати на теми пов'язані із попереднім спільним завданням.

 • здатність відповідати на загальні питання
 • здатність до монологу
 • вміння описувати, порівнювати, протиставляти
 • здатність до мовленнєвої взаємодії, обміну думками із екзаменатором або іншим кандидатом
 • вміння висловлювати та аргументувати власну думку, погоджуватися або заперечувати, вносити пропозиції, розмірковувати, оцінювати, приймати рішення через перемовини

 

Кожне завдання із компоненту Writing оцінюється згідно чотирьох критеріїв:

 • зміст (відповідність темі, назві, завданню, чіткий початок, середина та закінчення оповіді)
 • комунікативне досягнення (послідовність оповідання, здатність висловити головну думку, здатність втримувати увагу читача)
 • організація (зв'язність та логічність оповідання, доцільне використання сполучних слів та лементів, на приклад: when, and, suddenly, so, who, this…)
 • мова (правильність використання граматики та лексики, відповідність вживаних структур та словникового запасу очікуваному рівню; приймаються різні варіанти правопису, британський і американський, за умови, що кандидат постійно дотримується одного типу правопису)

Максимальна кількість балів за кожен критерій – 5.

 

Компонент Speaking оцінюється обома екзаменаторами. Один з них, що грає роль оцінювача (Assessor), ставить бали згідно п'яти критеріїв:

 • граматичне джерело (правильність використання та відповідність очікуваному рівню граматики)
 • лексичне джерело (правильність використання та відповідність очікуваному рівню лексики)
 • організація дискурса (впевненість та динамічність мовлення, доцільне використання сполучних слів та лементів, дискурсних маркерів)
 • вимова (правильна вимова та інтонація; приймаються різні варіанти вимови, британський і американський, за умови, що кандидат постійно дотримується одного типу вимови)
 • інтерактивна комунікація (здатність взаємодіяти із співрозмовцями, реагувати, підтримувати розмову)

Другий екзаменатор, що грає роль співрозмовника (Interlocutor), ставить бали згідно одного критерія – загальне досягнення (загальне враження від бесіди, здатність підтримувати розмову на різні теми, здатність розуміти співбесідника і зрозуміло відповідати).

Максимальна кількість балів за кожен критерій – 5.

 

Оцінки та результати

Екзамен Cambridge English: Advanced надає детальні, розгорнуті результати. Усі кандидати можуть подивитися результати онлайн приблизно через місяць після складання іспиту. Лише кандидати, що продемонстрували на іспиті рівень знань згідно зі шкалою Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR) між B2 та C2, отримують сертифікати приблизно через два місяці після складання іспиту.

 

Градація результатів:

Grade A (200-210 балів)

Якщо кандидат на іспиті час від часу демонструє знання вищі за рівень C1, – він/вона отримує Grade A та сертифікат CAE із зазначенням рівня C2.

Grade B (193-199 балів) та C (180-192 бала)

Якщо кандидат на іспиті демонструє знання на рівень C1, – він/вона отримує Grade B або C та сертифікат CAE із зазначенням рівня C1.

CEFR Level B2 (160-179 балів)

Якщо кандидат демонструє знання та вміння нижчі, ніж рівень C1, але в межах рівня B2, – він/вона отримує сертифікат Cambridge English (без назви CAE) із зазначенням рівня B2.

 


Щоб зареєструватися на екзамен звертайтеся в школу іноземних мов "Big-Ben" за адресою:

м. Кременчук, вул. Майора Борищака(Цюрюпи), 15

+38(067)509-01-99,+38(067)503-51-55

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА CAE

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH

ЭКЗАМЕН СООТВЕТСТВУЕТ УРОВНЮ C1 ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ГРАДАЦИИ УРОВНЕЙ

ЭКЗАМЕН СУЩЕСТВУЕТ КАК В БУМАЖНОЙ, ТАК И В КОМРЬЮТЕРНОЙ ВЕРСИЯХ

ВОЗМОЖНО ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ON-LINE

 Цена: 101.12 £

 Экзамен САЕ предполагает наличие высокого уровня владения языком, достаточного для поступления в некоторые университеты Великобритании и мира. По абсолютной шкале оценки знаний это соответствует уровню C1 (Advanced). Данный уровень позволяет уверенно пользоваться языком в различных ситуациях, используя различные языковые ресурсы; отличать официальный и неофициальный стили языка; понимать скрытый смысл; понимать сложные лингвистические тексты; высказывать свое мнение; знать культурные различия англоязычных стран; отличать английский и американский вариант языка.

ФОРМАТ ЭКЗАМЕНА:

Международный экзамен CAE разделен на пять частей, которые называются Papers. Экзамен включает в себя проверку таких языковых навыков: чтение, письмо, практическое владение языка, аудирование, говорение.

 • Reading / Чтение and Use of English / Практический английский — 1 час 30 минут продолжительностью, состоит из 8 частей (56 вопросов).

 Задача теста: студент должен полностью понимать содержание различных типов текстов, таких как статьи из газет, журналов и научно-популярных изданий. Проверяет умение пользоваться грамматикой и лексикой на уровне С1.

 • Writing / Письмо — 1,5 часа продолжительностью. Состоит из двух частей.

Часть 1 (1 вопрос). Дана ситуация и вводный текст, который имеет два пунка. Нужно написать дискурсивное Эссеразмером от 220 до 260 слов, опираямь на вводный текст. Определившись, какой из пунктов более важный, выразить свою точку зрения и обосновать ее.

Часть 2  (1 вопрос их 3 на выбор). Дан вводный текст, который помогает кандидату понять контекст,тему, цель и целевую аудиторию аудиторию для письма. Нужно написать электронное или обычное письмо, предложение, отчет или отзыв (размер 220-260 слов)

 • Listening / Аудирование — 45 мин. продолжительностью. Состоит из 4 частей и 30 вопросов.

Задача теста: прослушивание аудиозаписей на различные темы, проверяется способность понимать содержание прослушанного, учитывая различную скорость и разные акценты.

Типы задач: sentence completion, multiple choice, multiple matching.

 • Speaking / Говорение — 15 мин. продолжительность.

Состоит из 4 частей.Задача теста: проведение беседы между двумя экзаменаторами и двумя кандидатами одновременно. Интервью с экзаменатором о свободном времени, обучении, карьере и др. Индивидуальное задание в течение 1 мин. Общая беседа — обсуждение с другим кандидатом.

Оценки могут быть следующими:

 • Grade A – C2 – 200 to 210
 • Grade В – С1 – 193 to 199
 • Grade C – С1 – 180 to 192
 • Council of Europe Level B2 – 160 to 179
 • Не сдан – 142-159

Что бы зарегистрироваться на экзамен, пройти пробный экзамен, подготовиться и получить квалифицированную консультацию обращайтесь по адресу : ул. Майора Борищака (Цюрупы) 15 и по тел.  (067) 509-01-99

ПРОЙТИ ОНЛАЙН ТЕСТЫ НА ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Вы можете бесплатно и без регистрации пройти тесты для определения своего уровня владения английском языком. Время неограниченное, по окончанию теста вы сможете увидеть правильные ответы.  Данные виды тестирования мы предлагаем пройти в нашей школе с целью подбора оптимальной группы и обучающего курса.

Подробнее узнать о CEFR (Common European Framework of Reference) Вы можете в нашей статье Таблица уровней владения языком

Желаем успехов!

1. Общий тест на определение Вашего уровня владения английским языком 

PLACEMENT TEST    BEGINNER - UPPER-INTERMEDIATE

 2.  Тест на определение уровня владения английским согласно  международной шкале CEFR (А1-А2)

PLACEMENT TEST Beginner-Elementary

 

 

Прайс - лист

Уровень

Возраст

Стоимость

Продолжительность занятия

Pre-A1 

6-7 лет (1-2 класс)

400 грн. 45 минут

A1

8-10 лет (3-4 класс)

500 грн. 60 минут

Elementary 

11-12 лет (5-6 класс)

600 грн. 75 минут

Beginner

(взрослая группа)

 

700 грн. 90 минут

Pre-intermediate

Intermediate 

600 грн. 60 минут

Upper-Intermediate 

700 грн. 90 минут

Курс «Утренний английский»

спец предложение 

Beginner 

500 грн. 90 минут

Курс-подготовка ВНО

700 грн. 90 минут

Индивидуальные занятия

1-7 класс 

100 грн. 60 минут

Индивидуальные занятия 

8-11 класс

120 грн. 60 минут

Индивидуальные занятия 

Взрослые

150 грн. 60 минут

Виктория Васильевна Кулишова

 преподаватель немецкого языка в биг бен Виктория Васильевна Кулишова

 Кулишова Виктория Васильевна

German and English teacher

 

Опыт работы преподавателем 12 лет и переводчик-синхронист более 10 лет

Окончила Харьковский государственный университет им. Каразина ( преподаватель немецкого языка и летиратуры)

Работала преподавателем  немецкого языка в г.Харьков, лицей №45. На протяжении многих лет занимается подготовкой студентов к сдаче языкового минимуму в посольстве.

Готовит студентов, детей и взрослых к выезду в Германию.Goethe Certifikat A1-B2.

Курс «Английский для путешествий»

Лето – пора путешествий. Чемоданы готовы, билеты куплены, отели забронированы… А как насчёт английского? Сможете ли Вы свободно чувствовать себя при встрече с иностранцами? Ведь главное в путешествиях что? Правильно, впечатления. И чтобы не испортить долгожданный отпуск и впечатления от него своим неумением задать элементарные вопросы или поддержать интересную беседу, Вам непременно нужны знания английского языка. Конечно же, знать английский язык в совершенстве за короткое время невозможно, но зато можно и реально подтянуть имеющиеся знания или обзавестись новыми для общения в повседневных ситуациях за рубежом.

ля этого предлагаем Вам курс английского языка «Survival English», что в переводе значит «английский для выживания».

Кому подойдёт интенсивный курс «Английский для путешествий»?

 • Путешественникам, давно изучавшим и не практиковавшим английский язык;
 • Путешественникам, никогда не изучавшим английский язык;
 • Путешественникам, желающим вспомнить и закрепить ключевые фразы и клише для общения при поездке за границу.


time to travel

 

Этот курс поможет Вам при общении в аэропорту, гостинице, ресторане, в такси, на экскурсии и т.д. Курс "Английский для путешествий" проходит в виде тренинга. Отработка и закрепление фраз происходит в ролевых играх, диалогах, разыгрывании реальных ситуаций, происходящих во время поездки за границу, например:

 • заказ билетов, бронирование номера в гостинице
 • общение с менеджером отеля
 • поселение в отеле
 • решение проблем с гостиничным номером
 • поездка на общественном транспорте
 • заказ еды в ресторане
 • знакомство с иностранцами
 • осмотр достопримечательностей и др.

На протяжении курса Вы с помощью преподавателя создаёте свой разговорник с необходимыми для Вас фразами и выражениями, которыми Вы сможете пользоваться при всех будущих поездках.

Рождественская вечеринка в школе Биг Бен!!!

Ждём наших деток на Рождественскую вечеринку в языковой школе Биг Бен: Красина 70 суббота 17 декабря на 10:30! 60 лет октября 63 - пятница 16 декабря 16:00! Про взрослых и подростков мы тоже не забыли! Вечеринка в формате чаепития, просмотра фильма о Рождестве и конечно же выполнения увлекательных заданий!
Будет весело и познавательно!

Фото

Языковая школа Биг Бен специализируется на обучении и совершенствовании иностранных языков:
английский; французский, немецкий, польский, китайский; Обучение для всех желающих: взрослых, детей, школьников, студентов, корпоративных клиентов.

Уроки разговорного французского языка с носителем! MEET PATRICE!

Школа иностранных языков "BIG BEN" приглашает вас на курс французского языка с носителем! У вас появиться уникальная возможность познакомиться с Патрисом, который научит вас самому красивому языку в мире! Вас ждут уникальные, интересные, а главное эффективные уроки с постоянной практикой в общении. Ведь изучение любого иностранного языка, в первую очередь, подразумевает под собой  коммуникативную цель, т.е. ОБЩЕНИЕ!!!!

Страница 1 из 4